Sykehusapoteket på plass i nytt bygg

Ny milepæl i byggeprosjektet i Bodø: Sykehusapoteket på plass i nytt bygg
Ansatte ved Sykehusapoteket i Bodø ønsker velkommen til nye lokaler. 

De nye produksjonslokalene representerer et stort framskritt for Sykehusapoteket. Store vindusflater gjøre kommunikasjonen mellom de som er inne i produksjonsrommet og på utsiden mye enklere. Her ser vi farmasøytene Bodil Haugene (t.h) og Mona Lyftingsmo. I bakgrunnen apotektekniker Bjørn Savstad.De nye produksjonslokalene representerer et stort framskritt for Sykehusapoteket. Store vindusflater gjør kommunikasjonen mellom de som er inne i produksjonsrommet og på utsiden mye enklere. Her ser vi farmasøytene Bodil Haugene (t.h) og Mona Lyftingsmo. I bakgrunnen apotektekniker Bjørn Savstad.
Sykehusapoteket i Bodø har flyttet inn i nye lokaler. Moderne produksjonsrom og robotteknologi representerer en ny hverdag for de ansatte ved apoteket.

Tidlig mandag morgen 30. mai, var det full drift, både i butikk og produksjonslokaler.  Apoteker og farmasøyt Hans Jørgen Sevatdal retter en stor takk til alle ansatte som har stått på for å komme i hus til planlagt tid.

Det er lagt ned en stor innsats fra mange ansatte over lang tid. Både når det gjelder utforming av lokaler, planlegging av flytteprosessen, opplæring i bruk av nytt utstyr og gjennomføring av flyttingen.

- Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til, sier Sevatdal.


Resepthåndteringen i butikken har blitt mer kundevennlig.
Spesielt fornøyd er apotekeren med det nye produksjonsrommet, som er utstyrt med avansert teknologi, ikke minst når det gjelder ventilasjon og renhold. I lyse, oversiktlige lokaler med store vinduer produseres det blant annet cellegiftkurer til kreftpasienter. Rommet er også utformet slik at kommuniksjonen mellom de ansatte som jobber i og utenfor produksjonslokalet nå blir mye enklere og mer effektiv. 


Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand gleder seg sammen med apoteker og sykehusfarmasøyt Hans Jørgen Sevatdal (t.h) over de nye apoteklokalene.
- Et stort framskritt for oss, sier Sevatdal.

For å komme til sykehusapoteket må du gå helt i enden av glassgata i første etasje, gjennom nye K-fløy. I denne delen vil det fortsatt pågå litt arbeid, Det er satt opp sperregjerde inn mot området der det pågår byggeaktivitet.

Når den nye hovedinngangen mot Parkveien åpner til høsten vil dette også gjøre fremkommeligheten til apoteket enklere for publikum.

Apotekets åpningstider er:
  • Publikumsavdelingen:     Mand – Fred 08:00 – 16:00, lørd stengt
  • Sykehusavdelingen:       Mand – Fred 08:00 – 15:30, lørd stengt
  • Produksjonsavdelingen:   Mand – Fred 08:00 – 15:30, lørd stengt

Nytt telefonnr. er: 77 78 19 00.

Det gamle apotekbygget fra 1992 skal nå rives. Dette arbeidet vil pågå ut over sommeren.