Samhandling

Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

De siste årene har vi sett følgende utviklingstrender innen helseområdet:

-Større andel av eldre i befolkningen
-Kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten
-Mer avansert behandling i hjemmet

Overgangen mellom sykehus og kommune er formalisert gjennom samarbeidsavtaler, og har som mål å sørge for at tjenestene henger bedre sammen.

For sykehusapotekene handler samhandling om:
-sikre god informasjonsoverføring vedrørende pasientens legemiddelbruk til neste behandler (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie)
-sikre forsyning av legemidler ved skifte av omsorgsnivå
Gjennom våre farmasøytfaglige tjenester jobber vi målrettet med dette arbeidet i nært samarbeid med sykehusene. I tillegg har sykehusapotekene avtaler med enkelte kommuner og kommune-samarbeidsgrupper om tilsyn, undervisning samt forsknings- og utviklingsprosjekter.