Samhandling

Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom sykehus og kommune 

​De siste årene har vi sett følgende utviklingstrender innen helseområdet:

-Større andel av eldre i befolkningen
-Kortere liggetid i sykehus
-Mer avansert behandling i hjemmet

Overgangen mellom sykehus og kommune er formalisert gjennom samarbeidsavtaler, og har som mål å sørge for at tjenestene henger bedre sammen.

For sykehusapotekene handler samhandling om å:

-Sikre god informasjonsoverføring vedrørende pasientens legemiddelbruk til neste behandler (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie).

-Sikre forsyning av legemidler etter utskrivelse fra sykehus.


               Dette er spesielt viktig for deg som skal behandles med:


-Intravenøse medisiner
-Medisiner som hovedsakelig brukes på sykehus
-Medisiner som ikke er markedsført og/eller hvor det må søkes spesielt om å få dekket kostnadene.
-Apotekproduserte medisiner til barn
 

Gjennom våre farmasøytfaglige tjenester jobber vi målrettet med dette arbeidet i nært samarbeid med sykehusene. I tillegg har sykehusapotekene avtaler med enkelte kommuner og kommune-samarbeidsgrupper om tilsyn, undervisning samt forsknings- og utviklingsprosjekter.Fant du det du lette etter?