Styresaker

Her finner du dokumenter til styremøtene i Sykehusapotek-Nord HF

Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 29. mars 2023.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2023/20230329/Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 29. mars 2023.pdfInnkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 29. mars 2023.pdfpdf3917401
Protokoll 2023 02 09.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2023/20230209/Protokoll 2023 02 09.pdfProtokoll 2023 02 09.pdfpdf147788
Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 9. februar 2023.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2023/20230209/Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 9. februar 2023.pdfInnkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 9. februar 2023.pdfpdf4764411
Protokoll 2022 10 26.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20221026/Protokoll 2022 10 26.pdfProtokoll 2022 10 26.pdfpdf142807
Protokoll 2022 12 16.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20221216/Protokoll 2022 12 16.pdfProtokoll 2022 12 16.pdfpdf153003
Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 16. desember 2022 - for publisering.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20221216/Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 16. desember 2022 - for publisering.pdfInnkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 16. desember 2022 - for publisering.pdfpdf2860957
Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 26. oktober 2022 - off. versjon.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20221026/Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 26. oktober 2022 - off. versjon.pdfInnkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 26. oktober 2022 - off. versjon.pdfpdf4719324
Protokoll 2022 09 28.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220928/Protokoll 2022 09 28.pdfProtokoll 2022 09 28.pdfpdf280222
Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 28. september 2022 - off. versjon.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220928/Innkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 28. september 2022 - off. versjon.pdfInnkalling og sakspapirer styremøte i Sykehusapotek Nord HF 28. september 2022 - off. versjon.pdfpdf6176665
Vedtekter SANO.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Strategi og vedtekter/Vedtekter SANO.pdfVedtekter SANO.pdfpdf226918
Strategi SANO 2022-2025.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Strategi og vedtekter/Strategi SANO 2022-2025.pdfStrategi SANO 2022-2025.pdfpdf287578
Protokoll 2022 06 02.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220602/Protokoll 2022 06 02.pdfProtokoll 2022 06 02.pdfpdf154495
Styremøte Sykehusapotek Nord HF 2. juni 2022 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220602/Styremøte Sykehusapotek Nord HF 2. juni 2022 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte Sykehusapotek Nord HF 2. juni 2022 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf3486267
Protokoll 2022 03 23.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220323/Protokoll 2022 03 23.pdfProtokoll 2022 03 23.pdfpdf167979
Styremøte Sykehusapotek Nord HF 23.03.2022 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220323/Styremøte Sykehusapotek Nord HF 23.03.2022 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte Sykehusapotek Nord HF 23.03.2022 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf3555492
Protokoll 2022 02 10.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220210/Protokoll 2022 02 10.pdfProtokoll 2022 02 10.pdfpdf169647
Styremøte Sykehusapotek Nord HF 10.02.2022 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2022/20220210/Styremøte Sykehusapotek Nord HF 10.02.2022 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte Sykehusapotek Nord HF 10.02.2022 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf5633037
Styremøte Sykehusapotek Nord HF 9.12.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Styremøte Sykehusapotek Nord HF 9.12.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte Sykehusapotek Nord HF 9.12.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf4787630
Sak 55 - 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 9.12.2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 55 - 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 9.12.2021.pdfSak 55 - 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 9.12.2021.pdfpdf85950
Sak 64 - 2021 Ansettelse av administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 64 - 2021 Ansettelse av administrerende direktør.pdfSak 64 - 2021 Ansettelse av administrerende direktør.pdfpdf55528
Sak 56 - 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 56 - 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021.pdfSak 56 - 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021.pdfpdf208058
Sak 67 - 2021 Informasjonssaker.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 67 - 2021 Informasjonssaker.pdfSak 67 - 2021 Informasjonssaker.pdfpdf92038
Sak 57 - 2021 Årsplan for styret - oppdatering og status.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 57 - 2021 Årsplan for styret - oppdatering og status.pdfSak 57 - 2021 Årsplan for styret - oppdatering og status.pdfpdf83114
Sak 57 - 2021 Årsplan for styret - vedlegg.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 57 - 2021 Årsplan for styret - vedlegg.pdfSak 57 - 2021 Årsplan for styret - vedlegg.pdfpdf90899
Sak 58 - 2021 Strategi SANO 2022-2025.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 58 - 2021 Strategi SANO 2022-2025.pdfSak 58 - 2021 Strategi SANO 2022-2025.pdfpdf87450
Sak 59 - 2021 Virksomhetsrapport per oktober 2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 59 - 2021 Virksomhetsrapport per oktober 2021.pdfSak 59 - 2021 Virksomhetsrapport per oktober 2021.pdfpdf1852669
Sak 60 - 2021 Budsjett 2022.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 60 - 2021 Budsjett 2022.pdfSak 60 - 2021 Budsjett 2022.pdfpdf328859
Sak 61 - 2021 Oppnevning av valgstyre for oppnevning av ansatterepresentanter i styret.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 61 - 2021 Oppnevning av valgstyre for oppnevning av ansatterepresentanter i styret.pdfSak 61 - 2021 Oppnevning av valgstyre for oppnevning av ansatterepresentanter i styret.pdfpdf174202
Sak 62 - 2021 Miljøsertifisering - revisjonsrapport.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 62 - 2021 Miljøsertifisering - revisjonsrapport.pdfSak 62 - 2021 Miljøsertifisering - revisjonsrapport.pdfpdf83739
Sak 63 - 2021 Rapport fra Arkivverkets tilsyn 22.9.2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 63 - 2021 Rapport fra Arkivverkets tilsyn 22.9.2021.pdfSak 63 - 2021 Rapport fra Arkivverkets tilsyn 22.9.2021.pdfpdf81649
Sak 65 - 2021 Lokaler for Sykehusapoteket i Harstad.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 65 - 2021 Lokaler for Sykehusapoteket i Harstad.pdfSak 65 - 2021 Lokaler for Sykehusapoteket i Harstad.pdfpdf55575
Sak 66 - 2021 Styrets arbeid og egenevaluering.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 66 - 2021 Styrets arbeid og egenevaluering.pdfSak 66 - 2021 Styrets arbeid og egenevaluering.pdfpdf87445
Sak 66 - 2021 Vedlegg 1 MAL Egenevaluering styret SNHF Spørsmålsliste.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 66 - 2021 Vedlegg 1 MAL Egenevaluering styret SNHF Spørsmålsliste.pdfSak 66 - 2021 Vedlegg 1 MAL Egenevaluering styret SNHF Spørsmålsliste.pdfpdf139276
Sak 66 - 2021 Vedlegg 2 Sak 7-2021 Styrets arbeid og egenevaluering - oppsummering.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 66 - 2021 Vedlegg 2 Sak 7-2021 Styrets arbeid og egenevaluering - oppsummering.pdfSak 66 - 2021 Vedlegg 2 Sak 7-2021 Styrets arbeid og egenevaluering - oppsummering.pdfpdf174933
Sak 63 - 2021 Vedlegg 2 Handlingsplan for lukking av pålegg etter tilsyn 22.09.2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 63 - 2021 Vedlegg 2 Handlingsplan for lukking av pålegg etter tilsyn 22.09.2021.pdfSak 63 - 2021 Vedlegg 2 Handlingsplan for lukking av pålegg etter tilsyn 22.09.2021.pdfpdf189323
Sak 63 - 2021 Vedlegg 1 Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 63 - 2021 Vedlegg 1 Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring.pdfSak 63 - 2021 Vedlegg 1 Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring.pdfpdf414604
Sak 58 - 2021 Vedlegg Strategi Sykehusapotek Nord HF 2022-2025.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 58 - 2021 Vedlegg Strategi Sykehusapotek Nord HF 2022-2025.pdfSak 58 - 2021 Vedlegg Strategi Sykehusapotek Nord HF 2022-2025.pdfpdf327081
Sak 62 - 2021 Vedlegg Rapport - Oppfølgingsrevisjon - Kiwa AS.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211209/Sak 62 - 2021 Vedlegg Rapport - Oppfølgingsrevisjon - Kiwa AS.pdfSak 62 - 2021 Vedlegg Rapport - Oppfølgingsrevisjon - Kiwa AS.pdfpdf272731
Styremøte Sykehusapotek Nord HF 27.10.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20211027/Styremøte Sykehusapotek Nord HF 27.10.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte Sykehusapotek Nord HF 27.10.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf4361119
Styremøte Sykehuspotek Nord HF 30.9.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210930/Styremøte Sykehuspotek Nord HF 30.9.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte Sykehuspotek Nord HF 30.9.2021 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf3962357
Protokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 11. februar 2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210211/Protokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 11. februar 2021.pdfProtokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 11. februar 2021.pdfpdf137627
Protokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 3. juni 2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210603/Protokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 3. juni 2021.pdfProtokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 3. juni 2021.pdfpdf124153
OFF versjon - Innkalling og saksdokumenter styremøte 3. juni 2021 - Sykehusapotek Nord HF.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210603/OFF versjon - Innkalling og saksdokumenter styremøte 3. juni 2021 - Sykehusapotek Nord HF.pdfOFF versjon - Innkalling og saksdokumenter styremøte 3. juni 2021 - Sykehusapotek Nord HF.pdfpdf4190553
Protokoll ekstraordinært styremøte Sykehusapotek Nord 2021 04 26.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210426/Protokoll ekstraordinært styremøte Sykehusapotek Nord 2021 04 26.pdfProtokoll ekstraordinært styremøte Sykehusapotek Nord 2021 04 26.pdfpdf104889
Innkalling og saksdokumenter ekstraordinært styremøte i Sykehusapotek Nord HF 26. april 2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210426/Innkalling og saksdokumenter ekstraordinært styremøte i Sykehusapotek Nord HF 26. april 2021.pdfInnkalling og saksdokumenter ekstraordinært styremøte i Sykehusapotek Nord HF 26. april 2021.pdfpdf1472247
Protokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 17. mars 2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210317/Protokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 17. mars 2021.pdfProtokoll styremøte Sykehusapotek Nord HF 17. mars 2021.pdfpdf174450
Innkalling og saksdokumenter styremøte Sykehusapotek Nord HF 17.3.2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210317/Innkalling og saksdokumenter styremøte Sykehusapotek Nord HF 17.3.2021.pdfInnkalling og saksdokumenter styremøte Sykehusapotek Nord HF 17.3.2021.pdfpdf3654926
Protokoll 2020 10 28.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2020/20201028/Protokoll 2020 10 28.pdfProtokoll 2020 10 28.pdfpdf243456
Protokoll 2020 12 10.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2020/20201210/Protokoll 2020 12 10.pdfProtokoll 2020 12 10.pdfpdf251218
Innkalling og saksdokumenter styremøte i Sykehusapotek Nord HF 11.2.2021.pdfhttps://sykehusapotek-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2021/20210211/Innkalling og saksdokumenter styremøte i Sykehusapotek Nord HF 11.2.2021.pdfInnkalling og saksdokumenter styremøte i Sykehusapotek Nord HF 11.2.2021.pdfpdf5844921

Fant du det du lette etter?