Råd og veiledning

Les våre gode råd og spør oss om veiledning når du er i våre sykehusapotek!


 

​Vi har samlet gode råd, hva du kan spørre oss om og brosjyrer på disse sidene. Hvis du trenger mer informasjon og individuell veiledning for hvordan du skal bruke dine legemidler anbefaler vi at du spør oss om råd.​

Artikler

 • Behov for økt kosttilskudd

  Dersom matinntaket er noko redusert, kan det vera tilstrekkeleg å setje til litt ekstra næring. Prinsippet er å auke næringsinnhaldet utan å auke volumet i særleg grad. Dette kan gjerast ved å nytte energirike matvarer, eller ein kan kjøpe...

 • Pollenallergi

  Ordet ”allergi” betyr ”endra reaksjonsmønster” og beskriv endringar i reaksjonsmåten til kroppen på naturlege og i utgangspunktet ufarlege stoff.

 • Barn og ernæring

  Det første året treng barn næringstett mat for god vokster og utvikling. Den første maten er grunnlaget for matvanane seinare i livet.

 • Munnpleie

  God munnhygiene gir deg frisk munn, med reine tenner utan belegg eller matrestar, friskt tannkjøt og god ande.

 • Den femte barnesykdommen

  Den femte barnesjukdommen er ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (parvovirus B19). Sjukdommen oppstår oftast hos barn i førskulealder, men personar i alle aldrar kan få sjukdommen.

 • Liktorn

  Når huda blir utsett for vedvarande trykkbelasting, blir det danna hard hud. Hudfortjukkinga er kroppen sitt forsvar for å beskytte huda mot vidare slitasje. I enkelte tilfelle blir det danna ein hard kjerne i midten, ein liktorn.

 • Ernæring ved svelgvansker

  Når ein har vanskar med å svelge maten (dysfagi) kan ein ha behov for næring med tjukkare konsistens eller andre kosistenstilpassa produkt.

 • Gode råd om næringsdrikker

  Når matlysta er dårleg, er det ofte lettare å drikke, enn å ete. Ferdiglaga næringsdrikkar er eit godt supplement til maten.

 • Næringsdrikker

  Næringsdrikkar og andre næringstilskot tilfører kroppen ekstra energi, protein, vitamin og mineral.

 • Sondeernæring

  Sondeernæring/enteral ernæring (EN), nyttast av dei som ikkje klarar å ete og drikke nok til å dekke næringsbehova sine.

 • Småsår, kutt, rifter og skrubbsår

  Sår er skadar i huda som oppstår ved at vi f.eks. stikk, skrapar eller kuttar oss på skarpe ting.

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Blærekatarr

  Blærekatarr/urinvegsinfeksjon skuldast bakteriar som kjem inn i urinrøyret og opp i urinblæra. I nokre tilfelle sit infeksjonen i nyrene og nyrebekkenet. Dette er ein meir alvorleg tilstand.

 • Tørre slimhinner i skjeden

  Tørre slimhinner i, og rundt, skjeden er svært vanleg og kjem i hovudsak av minka produksjon av kjønnshormonet østrogen. Om lag halvparten av kvinner over 60 år opplever dette, men også andre aldersgrupper er representerte.

 • Sopp i underlivet og bakteriell vaginose

  Sopp i underlivet skuldast som regel ei oppblomstring av gjærsoppen Candida albicans, som finst naturleg i skjeden. Sopp i underlivet er ikkje uvanleg hos kvinner, og det kan skuldast blant anna antibiotikabehandling, graviditet og diabetes.

 • Øyekatarr

  Augekatarr er ein betennelse i den ytste hinna i auget. Betennelsen kan skuldast bakteriar, virus eller allergi.

 • Feber hos barn

  Feber er eit viktig ledd i kroppen sitt forsvar mot infeksjonar, og er eit svært vanleg sjukdomsteikn. Feber i seg sjølv er ikkje farleg, men høg feber kan vere ei belasting for kroppen.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Hoste hos barn

  Hoste er ein beskyttelsesrefleks for luftvegane og kan arte seg som slimhoste eller tørrhoste.

 • Ernæring når barnet er sykt

  Ved sjukdom vil barnet ha eit større behov for næringsstoff, samtidig som barnet kan ha ein nedsette appetitt. Det kan da vera nødvendig å auke næringsinnhaldet i maten, utan at den treng å fylle meir i volum.

 • Magesyke hos barn

  Akutt magesjuke er plutseleg laus og hyppig avføring anten aleine eller saman med kvalme, oppkast, magesmerter og eventuell feber. Når barn får akutt magesjuke, skuldast det vanlegvis ein virusinfeksjon i tarmen.

 • Brennkopper

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

 • Vannkopper

  Vasskoppar er forårsaka av eit virus i herpesfamilien (varicella zoster-virus). Sjukdommen smittar ved dropesmitte eller ved direkte kontakt med væske frå utslettet.

 • Vorter (hånd og fot)

  Vorter er små utvekstar i huda og skuldast eit virus, humant papillomavirus.

 • Rosacea

  Rosacea er ein kronisk betennelse i huda i ansiktet. Ein ser gjerne små utvida blodkar, spesielt i panna, på haka, på nasen og i kinna.

 • Hodepine

  Det er mange årsaker til hovudverk, f.eks. stress, spente eller strekte musklar, forkjøling, influensa, synsfeil eller migrene.

 • Migrene

  Migrene er ein kronisk, nevrologisk anfallssjukdom, der moderate til kraftige hovudpineanfall er det mest framståande symptomet.Årsaka til migrene er ikkje fullstendig klarlagd, men arv speler truleg ei rolle når det gjeld kven som utviklar migrene.

 • Ørebetennelse

  Øyrebetennelse, akutt mellomøyrebetennelse, er ein infeksjon i slimhinna i mellomøyret. Virusinfeksjon er ofte årsaka, men bakteriar kan også gi øyrebetennelse. Når slimhinna i mellomøyret er betent, aukar trykket i mellomøyret. Det er dett...

 • Leddsmerter

  Smerte i ledd kan kome som følgje av skade eller sjukdom. Smerta kan vere etterfølgd av hevelse, raudfarge og/eller redusert rørsleevne.

 • Muskelsmerter

  Muskelsmerter kan ha mange årsaker, f.eks. fysisk skade i form av slag, forstrekking eller anna overbelasting.

 • Kikhoste

  Kikhoste er ein bakterieinfeksjon i luftvegane forårsaka av bakterien Bordetella pertussis. Sjukdomen medfører langvarig og kraftig hoste, ofte med karakteristiske ”kikeanfall” (pipelyd) med forsterka innpust, eventuelt også brekningar.

 • Influensa

  Symptom på influensa er høg feber, frysningar, muskelsmerter, hovudverk, kraftløyse, sår hals og tørrhoste. Mageplager kan oppstå, særleg hos barn. Symptoma kjem gjerne brått, i motsetning til forkjøling som utviklar seg saktare.

 • Halsbetennelse

  Halsbetennelse (tonsillitt) er ein betennelse i mandlane (tonsillane) som sit bak i svelget og i nærliggjande område. Vanlegvis er det eit forkjølingsvirus som er årsaka, men det finst også andre virus som kan gi halsbetennelse.

 • Menstruasjonssmerter

  Menstruasjonssmerter (dysmenoré) er smerter like før eller samtidig med menstruasjonsblødinga.

 • Munntørrhet

  Munntørrleik skuldast for låg spyttproduksjon.

 • Munnsår (forkjølelsesår)

  Munnsår er sår på eller rundt munnen som skuldast ein herpesvirusinfeksjon. Utbrota startar medei prikkande kjensle og kløe, deretter blir det forma små blemmer som sprekk, og det blir danna sår.

 • Munnskåld (after)

  Munnskåld er sår som kjem inni munnen. Såra er gjerne runde, gulkvite, ømme og raude rundt. Årsaka til at såra oppstår, er ukjent. I enkelte tilfelle kan dei skuldast ein virusinfeksjon (for eksempel herpessår).

 • Gnagsår

  Gnagsår oppstår når huda blir utsett for vedvarande gnissing. Huda blir raud, varm og det blir danna væskefylte blemmer. Gnagsår kan for eksempel oppstå når du går mykje, har nye sko, er ute på tur eller går på ski.

 • Fotpleie

  Visste du at regelmessig fotpleie kan forhindre inngrodde negler, tornar og hard hud?

 • Fotsopp

  Fotsopp skuldast ein sopp som blir kalla dermatofyttar. Det er soppen sine sporar som spreier smitten, og desse finst ofte i fuktige miljø der mange går berrføtt, for eksempel i offentlege bad og garderobar.

 • Intravenøs ernæring

  Intravenøs ernæring (PN, parenteral ernæring) gjev ein fortrinnsvis til dei som ikkje har fungerande tarm.

 • Hodelus

  Hovudlus er blodsugande parasittar som lever i hovudbotnen. Hovudlus rammar oftast barn som går i barnehage eller på skule.

 • Flåttbitt

  Flått er ein blodsugande midd. På vertsdyr eller menneske vil flåtten kunne bite seg fast, suge blod og bli verande fleire dagar til han er mett.

 • Flass/tørr hodebunn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Ansiktspleie

  Det er din hudtype og hudtilstand som avgjer kva produkt du bør bruke når du pleier ansiktet ditt. Uansett hudtype og ønske om effekt, så er det same pleie kvar dag/veke som blir brukt for å få best resultat.

 • Solprodukter

  Solprodukt blir brukt på huda for å beskytte mot skadelege effektar av sola sine UVA- og UVB-strålar. Som ein enkel hugseregel kan ein seie at UVA-strålar påskundar aldringa til huda (A), mens UVB-stråler gjer huda brent (B)

 • Tørr hud

  Feittlaget ytst i huda held på fukta i huda. Er feittlaga borte, forsvinn vatnet og huda blir tørr. Den tørre huda kjennest gjerne stram og sår, og ho kan flasse og klø.

 • Øye og allergi

 • Munn og tenner

 • Baby og barn

Se alle artiklene