Korona

Sykehusapotek Nord HF er i gul beredskap

Sykehusapotek Nord HF er i likhet med resten av Helse Nord i gul beredskap grunnet smittesituasjonen blant ansatte ved Hammerfest sykehus. Beredskapsnivået vurderes kontinuerlig og kan endres raskt ved behov. Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no eller på www.helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Velkommen til Sykehusapotekene i nord