Korona

Sykehusapotek Nord HF er i grønn beredskap

Sykehusapotek Nord er i grønn beredskap. Det vil si at Sykehusapotek Nord per i dag håndterer pandemien innenfor normal drift, men at utviklingen av koronapandemien, sykehusenes legemiddelbehov og leveringssituasjonen på legemidler følges tett. Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no eller på www.helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Velkommen til Sykehusapotekene i nord