Korona

Sykehusapotek Nord HF er i grønn beredskap

Sykehusapotek Nord HF er i likhet med resten av Helse Nord i grønn beredskap. Grønt beredskapsnivå betyr at det fortsatt arbeides med koronaberedskapen. Beredskapsnivået vurderes kontinuerlig og kan endres raskt ved behov. Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no eller på www.helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Velkommen til Sykehusapotekene i nord