Bilde av hetteglass Foto: Emil Nicolaisen

Etikk

Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn.

Også forskning, utdanning, opplæring av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:
• Kvalitet i prosess og resultat
• Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
• Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere
Helse Nord er et arbeidsfellesskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, våre mål og våre verdier. Vår etikk og vårt miljø-, og samfunnsansvar skal være synlig internt og eksternt.
Stolthet og lojalitet
Helse Nord ønsker å fremme en kultur med stolte og lojale medarbeidere.​Sykehusapotek Nord HF har følgende visjon
«Kunnskap gir kvalitet – Trygg legemiddelhåndtering skal være en integrert del av pasientforløpet»

Sykehusapotek Nords verdier

-Kvalitet
-Trygghet
-Respekt

For oss i Sykehusapotek Nord betyr dette:
Kvalitet
Kvaliteten i foretaket kommer av kompetansen til hver enkelt ansatte
Kompetansen oppnås gjennom
- God opplæring av nyansatte
- Tilrettelegging og gjennomføring av kompetansebygging
- Et godt og oppdatert kvalitetssystem

Trygghet
- At vi deler kompetanse med hverandre
- Et godt arbeidsmiljø hvor alle har sin plass
- God informasjonsflyt i foretaket
- En god og tydelig ledelse

Respekt
- At vi viser folkeskikk mot hverandre og våre kunder
- Alle ansatte er like verdifulle for Sykehusapotek Nord, både som personer og de oppgavene de løser
- At vi har lojalitet til arbeidsplassen, medarbeidere og kunder

Yrkesetiske retningslinjer
Våre etiske retningslinjer gjelder i tillegg til de yrkesetiske retningslinjene som finnes for apotekteknikere og farmasøyter. 
Yrkesetiske retningslinjer for farmasøyter
Yrkesetiske retningslinjer for apotekteknikere

Fant du det du lette etter?