Forskning

Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene og universitet. Vår forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet, registerforskning knyttet til legemiddelbruk og forskning på legemiddelforløp i sykehus. Forskningen gjøres av våre ansatte, inkludert stipendiater og post doktorer og av masterstudenter. Hvert år er vi involvert i masteroppgaver enten gjennom at studenter er i et av våre apotek og utfører oppgaven sin der eller gjennom veiledning.

Blanke pilleglass
Pilleglass

Kontaktinformasjon:

Forskningsleder Renate Elenjord, epost: renate.elenjord@sykehusapotek-nord.no

​Noen av de siste års masteroppgaver:

​2022:

Hvordan bruker leger og sykepleiere på akuttmottaket tiden sin når en farmasøyt er en del av det tverrfaglige teamet? En «time and motion»-studie, Ashrak Majeed

Hvilke erfaringer har leger med farmasøyter som en del av akuttmottakets tverrfaglige team? – En kvalitativ studie, Annie Blomstereng Tangstad

Farmasøytenes erfaringer på akuttmottaket En kvalitativ studie, Elin-Duyen Luong Nguyen

Erfaringer med farmasøyt i akuttmottak - perspektiver fra leger i akuttmottaket på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø En kvalitativ studie, Nora Svarthoel Fjærvoll

Farmasøyter i akuttmottak – hvordan bruker de tiden sin? En tids- og bevegelsesstudie, Sigrid Andersen  

2021:

Fokus på riktig legemiddelbruk i akuttmottaket - Erfaringer og holdninger blant sykepleiere ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Halbin Kochar

Kommunikasjon om legemidler i innkomstjournaler fra akuttmottak i Helse Nord En dokumentanalyse av innholdet på skriftlig kommunikasjon i fritekst, Malene Krokdalsmyr

Legemiddelrelaterte innleggelser ved tre akuttmottak i Helse Nord HF En kvantitativ tverrsnittstudie, Cathrine Erlandsen​​​

2020:

Fullstendighet av legemiddelinformasjon i innkomstjournaler fra akuttmottak i Helse Nord, Macty Chan

Hvilke tanker og erfaringer har leger rundt korrekt legemiddelliste og legemiddelbruk til pasienter i akuttmottak? Og hvordan ser de for seg et fremtidig samarbeid med farmasøyt?, Elaine Fjellstad

​​2019:

Bruk av kosttilskudd blant pasienter over 70 år ved Nordlandssykehuset i Bodø, Elise Sørensen Ramstad

Hvordan distribuerer apotekansatte tiden sin? En kartlegging av ansattes tidsbruk i publikumsavdelingen ved Sykehusapoteket i Bodø, Ann Katrin Østbø ​

​2017:

Avvik i legemiddelhåndtering ved sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge -Sårbare områder, meldekultur og forslag til forbedringstiltak av Adelina Ademi Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/12335

Legemiddelsamstemming i UNN Tromsø. Kvalitet av legemiddellister i Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø etter innføring av prosedyrer for legemiddelsamstemming av Ibrahim Muse. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/12783

​2016:

Innføring av prosedyre for legemiddelsamstemming ser ikke ut til å redusere uoverensstemmelser i legemiddellistene i Helse Nord HF av Ali Al-Sayad. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/9488

​​​2015:

Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? En kvantitativ studie ved fire sykehus i Helse Nord RHF av Birgitte Holmstad. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/7820

​​Noen av de siste års publikasjoner:

Intervention fidelity and process outcomes of the IMMENSE study, a pharmacist-led interdisciplinary intervention to improve medication safety in older hospitalized patients: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.13581

Integrating the clinical pharmacist into the emergency department interdisciplinary team: A study protocol for a multicentre trial applying a non-randomised stepped-wedge study design https://bmjopen.bmj.com/content/11/11/e049645

Staven, Vigdis; Iqbalb, Herra; Wangc, Siri; Grønlie, Ingrid; Tho, Ingunn.

Physical compatibility of total parenteral nutrition and drugs in Y-site administration to children from neonates to adolescents. J Pharm Pharmacol. 2017 Apr;69(4):448-462


Fant du det du lette etter?