Forskning

Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene og universitet. Vår forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet, registerforskning knyttet til legemiddelbruk og forskning på legemiddelforløp i sykehus. Forskningen gjøres av våre ansatte, inkludert stipendiater og post doktorer og av masterstudenter. Hvert år er vi involvert i masteroppgaver enten gjennom at studenter er i et av våre apotek og utfører oppgaven sin der eller gjennom veiledning.

Blanke pilleglass
Pilleglass

​Kontaktinformasjon:
Forskningsleder Renate Elenjord, mail: renate.elenjord@sykehusapotek-nord.no

Noen av de siste års masteroppgaver:

2017:

Avvik i legemiddelhåndtering ved sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge -Sårbare områder, meldekultur og forslag til forbedringstiltak av Adelina Ademi Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/12335

Legemiddelsamstemming i UNN Tromsø. Kvalitet av legemiddellister i Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø etter innføring av prosedyrer for legemiddelsamstemming av Ibrahim Muse. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/12783

2016:

Innføring av prosedyre for legemiddelsamstemming ser ikke ut til å redusere uoverensstemmelser i legemiddellistene i Helse Nord HF av Ali Al-Sayad. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/9488

2015:

Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? En kvantitativ studie ved fire sykehus i Helse Nord RHF av Birgitte Holmstad. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/7820

Noen av de siste års publikasjoner:

Staven, Vigdis; Iqbalb, Herra; Wangc, Siri; Grønlie, Ingrid; Tho, Ingunn.
Physical compatibility of total parenteral nutrition and drugs in Y-site administration to children from neonates to adolescents. J Pharm Pharmacol. 2017 Apr;69(4):448-462

Fant du det du lette etter?