Kompetanse

Ved sykehusapotekene har vi farmasifaglig kompetanse som gjør oss i stand til å nå målet om at legemidler skal brukes riktig. I legemiddelmeldingen som ble vedtatt i Stortinget i februar 2016, ble farmasøytenes rolle i å bidra til riktig bruk av legemidler fremhevet. Farmasøytkompetansen er et viktig bidrag i arbeidet med å minske antall feil i legemiddelbehandlingen.

​Apoteker

Daglig leder i apoteket. Apotekeren må ha mastergrad i farmasi.

Provisorfarmasøyt

Har mastergrad i farmasi, som er en femårig universitetsutdanning. Provisorfarmasøyten har ekspedisjonsrett, dvs. har selvstendig rett til å ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon.

Reseptarfarmasøyt

Har bachelorgrad i farmasi, dvs. treårig høyskoleutdanning. Også reseptarfarmasøyten har ekspedisjonsrett.

Apotektekniker

Har ikke ekspedisjonsrett, men har likevel viktige oppgaver i forbindelse med service- og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. Apotekteknikerutdanningen er en utdanning i videregående skole innenfor studieretning for helse- og sosialfag.

Klinisk farmasøyt

Master i farmasi.
Krav til erfaring fra sykehusfarmasi før man begynner opplæring i metode.
Opplæringsprogram i metodikk for de ulike oppgavene innen tjenesteleveransen klinisk farmasi.
Enkelte kliniske farmasøyter har formell etterutdanning, for eksempel erfaringsbasert Master i klinisk farmasi.

Farmasøyt i produksjon

Master i farmasi.

Fant du det du lette etter?