Miljø

Sykehusapotek – Nord skal være en miljøbevisst organisasjon og vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

Vi har som mål å sikre at vår virksomhet tilfredsstiller våre kunders behov ved å produsere og levere riktige legemidler og tjenester til riktig tid, kvalitet, kompetanse og til lavest mulig pris. I oppfølgingen av kjerneoppgavene skal vi drive aktivt miljøarbeid, hvor vi på en ressurseffektiv og systematisk måte bidrar til beskyttelse av miljøet.

  • Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring gjennom aktiv og dynamisk bruk av styringssystemer og planverk.                                     
  • Kontinuerlig måle og vurdere miljøeffekter av driften vår.
  • Etterleve lovkrav, våre strategier og innarbeide miljøhensynet i vår daglige drift.
  • Miljøkompetanse skal inngå som en del av vår fagkompetanse.
  • Vi skal stille miljøkrav til våre leverandører.
  • Det skal finnes tilgjengelig informasjon for våre kunder om mulige effekter på miljøet ved fremstilling og bruk av legemidler.
  • Vi skal bidra til effektiv bruk, håndtering og destruksjon av legemidler.


Fant du det du lette etter?