Miljø

Sykehusapotek – Nord skal være en miljøbevisst organisasjon og vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

Vi har som mål å sikre at vår virksomhet tilfredsstiller våre kunders behov ved å produsere og levere riktige legemidler og tjenester til riktig tid, kvalitet, kompetanse og til lavest mulig pris. Samarbeidsparter og kunder skal kunne finne informeres om vår forståelse av hvilke miljørisikoer som kommer som en følge av.

  • Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring gjennom aktiv og dynamisk bruk av styringssystemer og planverk.                                     
  • Kontinuerlig måle og vurdere miljøeffekter av driften vår.
  • Etterleve lovkrav, våre strategier og innarbeide miljøhensynet i vår daglige drift.
  • Miljøkompetanse skal inngå som en del av vår fagkompetanse.
  • Vi skal stille miljøkrav til våre leverandører.
  • Det skal finnes tilgjengelig informasjon for våre kunder om mulige effekter på miljøet ved fremstilling og bruk av legemidler.
  • Vi skal bidra til effektiv bruk, håndtering og destruksjon av legemidler.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.