Om oss

Sykehusapotek Nord HF er ett av fem helseforetak eid av Helse Nord RHF.

​Om helseforetaket

Sykehusapotek Nord HF eier og driver sykehusapotek i Bodø, Tromsø og Harstad, og har avdelinger ved sykehusene i Narvik, Lofoten, Vesterålen, Kirkenes, Hammerfest, Mo, Sandnessjøen og Mosjøen. Apotekene er samlokalisert med sykehus i regionen. Hovedkontoret er i Tromsø. 

Den største delen av den årlige omsetningen på 529 millioner (2019) er relatert til leveranse av legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i regionen og salg av legemidler til privatkunder. I 2019 var det 150 ansatte i foretaket.

Sykehusapotekene i Bodø, Harstad og Tromsø har publikumsutsalg med et bredt vareutvalg rettet mot sykehusenes pasienter, leveranse av legemidler til sykehusene, produksjonsavdelinger som lager spesielle legemidler tilpasset den enkelte pasient og rådgivningsavdelinger som driver med klinisk farmasi, tilsyn med legemiddelhåndteringen i sykehusene og enkelte kommuner, undervisning og annen farmasifaglig rådgivning.

Avdelingene i Kirkenes, Hammerfest, Narvik, Lofoten og Vesterålen leverer legemidler til sykehusene og har rådgivning, mens avdelingene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen driver med rådgivning. I tillegg er forskning en viktig del av virksomheten.

Hovedmål

Sykehusapotek Nord støtter opp under Helse Nords kvalitetsstrategi og skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Sykehusapotek Nord skal kvalitetssikre legemiddelbruken gjennom farmasøytisk kompetanse, produksjons- og forsyningsberedskap, samt bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd, uansett behandlingsnivå.

Formålet utføres ved å være en sikker leverandør av alle apotekvarer som helseforetakene bestiller, drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg, produsere alle legemidler som må lages og pakkes til den enkelte pasient, gi rådgivning til helsepersonell og pasienter om riktig bruk og håndtering av legemidler herunder lage en opptrappingsplan for klinisk farmasi, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i hele Helse Nord.

Verdier

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Sykehusapotek Nord skal bidra til en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar kjerneverdiene. Gjennom visjonen fører sykehusapotekets kunnskap og kompetanse til kvalitet i legemiddelbehandlingen i spesialist – og primærhelsetjenesten.

Ledelsen i Sykehusapotek Nord

Administrerende direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Telefon: 481 62 225 E-post: Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no

Fagsjef Margaret Aarag Antonsen
Telefon: 922 90 749 E-post: Margaret.Aarag.Antonsen@sykehusapotek-nord.no

It-leder Stian Eilertsen
Telefon: 915 88 554 E-post: Stian.Eilertsen@sykehusapotek-nord.no

Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Telefon: 481 62 225 E-post: Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Bodø Hans Jørgen Sevatdal
Telefon: 959 08 854 E-post: Hans.Jorgen.Sevatdal@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Harstad Airin Nordgård
Telefon: 992 74 115 E-post: Airin.Nordgard@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Tromsø Camilla H. Bjørnstad
Telefon: 957 94 118 E-post: Camilla.H.Bjornstad@sykehusapotek-nord.no

Styret

Styret i Sykehusapotek Nord består fra 1. mai 2016 av følgende personer:

Leder: Grete Ellingsen, Sortland

Nestleder: Gunnar Skov Simonsen, Tromsø

Styremedlemmer: Hilde Erstad, Sørreisa
Ellen M. Mellingen, Helgeland, valgt av og blant de ansatte
Liv Norlid, Bodø, valgt av og blant de ansatte
Randi Brendberg, Bodø
Lars Småbrekke, Tromsø

Brukerutvalget

Oppdrag
• Bidra til at Helse Nord tar i bruk den spesialkompetansen som farmasien representerer, i all pasientbehandling.
• Påse at det er god kvalitet på de varer og tjenester som Sykehusapotek Nord leverer.
• Bidra i arbeidet med å få brukere, kunder og medarbeidere til å føle seg trygge og at alle blir møtt med respekt.
• Bidra til at Sykehusapotek Nord drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes.
•  Ivareta brukernes interesser og se til at varene og tjenestene Sykehusapotek Nord leverer er universelt utformet.  

Medlemmer i brukerutvalget
Terje Olsen, leder

Kontakt sekretariatet
Foretak@sykehusapotek-nord.no
For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

Kontakt Sykehusapotek Nord HF

E-post: Foretak@sykehusapotek-nord.no
For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

Postadresse
Sykehusapotek Nord HF
Postboks 6147, Langnes
9291 Tromsø

Sykehusapoteket i Bodø
Sykehusapoteket i Harstad
Sykehusapoteket i Tromsø

Faktura til Sykehusapotek Nord HF

Fakturaadresse
Sykehusapotek Nord HF
Fakturamottak
Postboks 3235
7439 Trondheim
Invoice.3235@kollektor.no (kun pdf-filer)

Sykehusapotek Nord HF skal som hovedregel motta e-faktura fra sine leverandører, og er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA.
Organisasjonsnummer: 983 974 937


 


 

Fant du det du lette etter?