Råd om medisinbruk

Les våre generelle råd om riktig bruk av legemidler. Har du spørsmål om din legemiddelbruk - spør oss!

Butikkhylle med medisiner Foto: Emil Nicolaisen

Spør oss om din medisinbruk

For deg som bruker medisiner er det flere ting som er kjekt å vite for at du skal få best mulig utbytte av behandlingen din. I tillegg til å følge anvisninger fra legen din og  lese pakningsvedlegget kan du også spørre oss om riktig bruk av legemidler. Se oversikt over ulike tema det kan være lurt å være oppmerksom på når du tar medisiner og spør oss gjerne om råd! 

 • Skal legemiddelet tas til eller utenom måltider?

 • Kan tablettene mine deles eller knuses?

 • Kan jeg ta mine legemidler sammen med legemidler som jeg kjøper uten resept, for eksempel Paracet®, Ibux®

 • ​Hva gjør jeg dersom jeg glemmer å ta en dose av legemiddelet mitt?

 • Interaksjoner: Legemidlene du bruker kan påvirke hverandre slik at effekten blir sterkere eller svakere enn tilsiktet. Samme problemstilling kan oppstå i kombinasjon med naturlegemidler, kosttilskudd og visse typer mat og drikke.

 • Kan legemidlene mine føre til at jeg blir mer ømfintlig for sol?

 • Kan jeg ta betennelsesdempende medisiner når jeg bruker  hjertemedisiner fast?

 • Kosttilskudd – kan disse påvirke effekten av mine medisiner?

 • Hvordan skal jeg oppbevare mine legemidler?

 • Kan legemidlene jeg bruker gi forstoppelse?

 • Er det nødvendig å fullføre kuren hvis jeg føler meg frisk?

 • Kan jeg kombinere legemidler og alkohol?

Tar du medisin etter legens anbefaling? 

Mange pasienter tar ikke medisinen sin slik som legen har forskrevet, og det er flere grunner til det. Noen ganger glemmer man å ta medisinen sin. Da finnes det hjelpemidler som vi på apoteket kan foreslå for deg. Andre ganger kan det være mer sammensatte grunner til at man velger å ikke ta medisinen sin. Det kan være bivirkninger, manglende effekt, generell skepsis til legemidler eller annet. Da har vi farmasøyter på apoteket du kan snakke med om det som opptar deg. Vi kan hjelpe deg å forstå hvordan behandlingen virker slik at du kan ta gode og informerte valg for deg selv.

Medisinbytte

Apoteket kan tilby deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet ut, dersom det finnes et likeverdig og rimeligere alternativ. Selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn, får du alltid den behandlingen legen har bestemt.

Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at medisinene har samme medisinske virkning og er like gode. Du kan derfor trygt si ja til å bytte.

Les mer om medisinbytte på Statens legemiddelverk sine nettsider

Bivirkninger av legemidler

Kontakt legen din eller snakk med en farmasøyt på apoteket hvis du opplever bivirkninger.

Du kan melde inn bivirkninger både på vegne av deg selv og andre via altinn.


Meld bivirkninger i altinn

Les mer om å melde bivirkninger på helsenorge.no

Bivirkninger av medisiner

Bivirkninger er alle de uønskede virkninger som medisiner kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar medisin kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av din sykdom. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva som skyldes sykdommen og hva som er bivirkninger. Dersom du får symptomer du tror kan være bivirkninger av medisinen du bruker, bør du kontakte legen din eller snakke med en farmasøyt på apoteket. Dette gjelder spesielt om det dreier seg om symptomer/bivirkninger som oppleves alvorlige eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.


Statens legemiddelverk har mer informasjon om bivirkninger

Hvorfor melde fra om bivirkninger?

Alle legemidler kan ha bivirkninger. Det er viktig at bivirkninger av medisiner er kjent og det er svært viktig at de sjeldne bivirkningene blir kjent. Når du melder fra om uønskede effekter av din legemiddelbruk har legen, som forordner medisin, et bredere grunnlag for å gjøre en vurdering sammen med deg om bivirkningene kan aksepteres.

Før sykehusopphold

​Når du skal legges inn på sykehus er det viktig at de som tar i mot deg får en oversikt over alle legemidlene du bruker. Ta kontakt med fastlegen på forhånd og be om en liste over de legemidlene du bruker.

Mer informasjon finner du på pasientsikkerhetsprogrammet.no

 

 
En legemiddelliste sikrer at du får de legemidlene du trenger under oppholdet, og at sykehuset kan gjøre justeringer i dosering og behandling, slik at du skal få best mulig nytte av dine legemidler.​

Under sykehusopphold

​Sykehuset dekker all legemiddelbehandling under innleggelse. Det er derfor vanligvis ikke nødvendig at du tar med deg dine private legemidler.

 
​Ansvaret for at du får riktige legemidler, til rett tid, i rett dose og på rett måte er sykehusets ansvar. Det er viktig at du spør hvis du er usikker på hvilke legemidler du får, eller om de er ukjente for deg.

 
Legemidlene du får på sykehuset kan ha forskjellig utseende fra de du vanligvis bruker. Grunnen til dette kan være at sykehuset bruker et tilsvarende legemiddel innkjøpt fra en annen produsent, såkalte generiske legemidler. Alle sykehus i Norge kjøper inn legemidler ut i fra de beste prisene som produsentene gir, dette sparer samfunnet for unødvendige utgifter.​

​​Etter sykehusopphold

Etter endt sykehusopphold er det viktig å forberede for eventuell videre legemiddelbehandling. I tillegg kan sykehusapotekene tilby en samtale om dine legemidler og hvordan du bruker disse.​

Barn og medisiner 

Last ned våre brosjyrer og les dem sammen med barnet ditt.

Slik vil jeg ta medisinen min, PDF

Supermedisin og de slemme bakteriene, PDF


Mange førskolebarn synes medisin smaker vondt og vil ikke ta den frivillig. For å øke motivasjonen til barna har Sykehusapoteket i Trondheim sammen med masterstudentene Andrea Stangeland og Maria Bækkelie  ved Institutt for produktdesign, NTNU, laget to brosjyrer som både forklarer hvorfor og viser måter å ta medisin på. Brosjyrene er tenkt brukt av foreldre og barn (1-6 år) sammen, og er spesielt beregnet for antibiotikabehandling.

Supermedisin og de slemme bakteriene kan fargelegges av barnet selv og er en historie om hvordan supermedisin kjemper mot de slemme bakteriene i kroppen – og vinner! Skriv ut brosjyren "Supermedisin og de slemme bakteriene" og les den sammen med barnet ditt.
              
Slik vil jeg ta medisinen min illustrerer forskjellige tips til hvordan barn og voksne kan samarbeide når barnet skal ta medisinen, og inneholder i tillegg en medisinkalender. Skriv ut brosjyren  "Slik vil jeg ta medisinen min" og les den sammen med barnet ditt.
Vi ved Sykehusapotekene i Midt-Norge ønsker å oppfordre foreldre å involvere barn når de skal ta medisin, slik at barnet lettere kan akseptere å ta dem, og håper at brosjyrene kan bidra til det. Sommeren 2016 skal vi revidere brosjyrene basert på tilbakemelding fra brukerne.

Hjelp oss å evaluere brosjyren

Vi oppfordrer alle som har prøvd å bruke brosjyrene til å svare på spørreskjemaet. Skann QR-koden på baksiden av brosjyren, eller gå inn på evalueringsskjemaet direkte fra din nettleser.

Evalueringsskjema

Brosjyre til trykking -  Barn og medisiner

Brosjyrene kan fritt lastes ned og brukes av alle som ønsker det.


Supermedisin og de slemme bakteriene - fil til trykking, PDFSlik vil jeg ta medisinen min - fil til trykking, PDF

Eldre og medisiner

Gode råd om eldre og medisiner finner du på helsenorge.no

Brosjyre om inhalasjonspreparater

 
Er du lege og jobber som allmennpraktiserende eller på sykehus? En av våre farmasøyter har utarbeidet  en brosjyre som gir rask innføring i emnet inhalasjonspreparater. Brosjyrene egner seg både i samtale med pasienten og kan brukes av deg som lege, slik at du kan skaffe deg en oversikt over hvilke preparater som finnes.


Brosjyre til inhalasjonspreparater for allmennleger, PDF
Brosjyre til inhalasjonspreparater for sykehusleger, PDF

Inhalasjonsveiledning for pasienter som bruker inhalator

Hvem får tilbud om tjenesten

Det er pasienten selv, legen eller farmasøyt i apoteket som kan ta initiativ til at du får denne tjenesten.

Gratistjeneste

Veiledningen tar mindre enn ti minutter og er gratis for den som mottar denne tjenesten.

​Hvem kan ha nytte av tjenesten

 • Ny bruker
 •  Behov for opplæring/oppfrisking i teknikken
 • Opplever manglende effekt
 • Rengjøring og oppbevaring av inhalator

Teknikken er viktig

En inhalator er et doseringsverktøy. Ved riktig bruk sørger inhalatoren for at partiklene får fart og kommer helt ned i lungene der de skal virke.

Gjennomføring

Alle våre apotek har egne rom som vi kan bruke til informasjon og opplæring i riktig bruk av legemidler. - Be om å få tjenesten i et stille rom hvis du mener at det er best for deg, opplyser fagdirektør Eva Kvål. Alle våre sykehusapotek tilbyr denne tjenesten.​

​​​​

​​