Influensavaksine

Vaksinasjon er et hovedvirkemiddel i kampen mot smittsomme sykdommer. Ved å vaksineres mot influensa reduseres sykdom, sykefravær, sykehusinnleggelser og bruk av antibiotika til behandling av følgesykdommer som f.eks lungebetennelse.

I Norge dør det gjennomsnittlig 900* personer årlig som følge av sykdommen. Influensavaksine kan forhindre mange av disse.                                                                                                                   

*fhi.noViruset som forårsaker influensa   trives best i celler i luftveiene. Influensavirus spres via dråpe -eller luftsmitte og ved kontaktsmitte. Dråpe -eller luftsmitte spres når en smittet person hoster eller nyser. Kontaktsmitte kan skje gjennom   gjenstander f.eks. dørhåndtak eller penger. En liten virusmengde er nok til å gi sykdom. Man er smittsom ca. 1 dag før man utvikler symptomer, og i 3-5 dager etterpå.

Symptomer

Symptomene på influensa kommer brått med feber, hodepine, muskelsmerter og redusert allmenntilstand. Noen kan også få sår hals, snørr og hoste.

Mange av disse symptomene kan også være symptomer på forkjølelse. Forskjellen er at ved en influensasykdom vil man ha høyere feber,  ha muskelsmerter og i større grad redusert allmenntilstand. Influensa er en mer alvorlig sykdom fordi den kan etterfølges av andre sykdommer som f.eks. lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse.

Influensa varer oftest i 7-10 dager.

Hvem rammes av influensa

Alle kan få s av influensa. De fleste tåler dette svært godt, men eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan bli svært syke av komplikasjoner, og i verste fall dø av følgesykdommer.

Personer over 65 år, personer med kroniske sykdommer eks. diabetes, hjerte-/karsykdommer, astma/KOLS

og personer med nedsatt immunforsvar bør derfor ta influensavaksine.

LES MER PÅ HELSENORGE:

https://helsenorge.no/vaksiner/influensavaksine#Disse-bør-ta-influensavaksinenInfluensavaksine - helsenorge.no

Tilgjengelige vaksiner

Full effekt av influensavaksinen inntrer etter ca. 2 uker. Effektiviteten på vaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på ca. 60 prosent. Det vil si at 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom.

Beskyttelsen varer i 6-12 måneder, evt. lenger. Influensavaksinen evalueres og forandres årlig for å være mest mulig effektiv, derfor sikrer man seg best ved å ta vaksinen hvert år.

Det er få og milde bivirkninger av influensavaksine. De vanligste er ømhet og rødhet på stikkstedet. Noen kan få feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter i 1-2 dager etter vaksinering. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen.

Alle influensavaksiner som er tilgjengelige i Norge er produsert fra virus som dyrkes i hønseegg. De kan derfor inneholde spor av eggeproteiner. Fordi personer med eggeallergi har en litt forhøyet risiko for allergisk reaksjon skal ikke disse vaksineres i apotek, men henvises til lege.

LES MER OM VAKSINER I FELLESKATALOGEN:

Vaxigriptetra Sanofi Pasteur - Felleskatalogen Pasientutgave

Influvac Tetra Mylan Healthcare B.V. - Felleskatalogen Pasientutgave

Forebygge smitte

Alminnelige hygienetiltak som håndvask og gode hostevaner bidrar til å redusere smitte. Vask hendene grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Har man ikke har tilgang på såpe og vann er hånddesinfeksjonsmiddel et godt alternativ.

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

SER FILM OM HÅNDHYGIENE PÅ HELSENORGE:

Håndhygiene

Det anbefales å ta influensavaksine årlig, spesielt hvis du tilhører en risikogruppe. Andre personer kan også vaksinere seg for å redusere risikoen for å få influensa dersom sykdom vil gå utover jobb, prestasjoner, familieliv og mer. Man kan også vaksinere seg for å beskytte andre, for eksempel hvis man er helsepersonell eller omgås personer i risikogruppen.

Du kan få influensavaksinen på Sykehusapoteket!

Sykehusapotekene tilbyr vaksinering mot influensa til alle over 12 år. Kom innom ditt lokale sykehusapotek for en drop-in time, eller avtal time på forhånd per telefon. Farmasøyter kan rekvirere influensavaksine, og derfor trenger du ikke resept fra lege.

KILDER:

www.helsenorge.no

www.fhi.no


Fant du det du lette etter?