Produksjon av legemidler

Fag og Forskning

For helsepersonell og andre som er interessert i farmasi.

​Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Vår farmasøytiske forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet produksjon av legemidler, registerforskning knyttet til legemiddelbruk, kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet og forskning på legemiddelforløp i sykehus.

 • Etikk

  Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskni...

 • Farmasøyt i akuttmottak

  Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet o...

 • Forskning

  Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene og universitet. Vår forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet, registerforskning knytt...

 • Kompetanse

  Ved sykehusapotekene har vi farmasifaglig kompetanse som gjør oss i stand til å nå målet om at legemidler skal brukes riktig.

 • Miljø

  Sykehusapotek – Nord skal være en miljøbevisst organisasjon og vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2004. I løpet av 2017 skal vi resertifiseres etter ISO 14001:2015. 

 • Samhandling

  Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

 • Tjenester

  Sykehusapotekene leverer legemidler til de fleste i sykehus i landet. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg.  

Se alle artiklene
Fant du det du lette etter?