Produksjon av legemidler

Fag og Forskning

For helsepersonell og andre som er interessert i farmasi.

​Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Vår farmasøytiske forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet produksjon av legemidler, registerforskning knyttet til legemiddelbruk, kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet og forskning på legemiddelforløp i sykehus.

 • Etikk

  Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskni...

 • Forskning

  Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Vår farmasøytiske forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet produksjon av legemidler, registerforskning knyttet til legemiddelbruk, kval...

 • Kompetanse

  Ved sykehusapotekene har vi farmasifaglig kompetanse som gjør oss i stand til å nå målet om at legemidler skal brukes riktig.

 • Miljø

  Sykehusapotek – Nord skal være en miljøbevisst organisasjon og vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2004. I løpet av 2017 skal vi resertifiseres etter ISO 14001:2015. 

 • Samhandling

  Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

 • Tjenester

  Sykehusapotekene leverer legemidler til de fleste i sykehus i landet. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg.  

Se alle artiklene